Cap
Be­wert­ungs­tag
Max. Rendite p.a. in %
Discount in %
Filter zurücksetzen

6.813 Discount-Zertifikate

1 von 69 Seiten
1

6.813 Discount-Zertifikate

WKN
 • 1
 • 2
 • 3
Basiswert
 • 1
 • 2
 • 3
Produkt­typ
 • 1
 • 2
 • 3
Cap
 • 1
 • 2
 • 3
Be­wert­ungs­tag
 • 1
 • 2
 • 3
BV
 • 1
 • 2
 • 3
Discount
 • 1
 • 2
 • 3
Seit­wärts­ren­di­te in %
 • 1
 • 2
 • 3
Seit­wärts­ren­di­te p. a. in %
 • 1
 • 2
 • 3
Max. Ren­di­te p.a. in %
 • 1
 • 2
 • 3
Geld
 • 1
 • 2
 • 3
Brief
 • 1
 • 2
 • 3
SC28MJ
AMD Inc. Discount-Zertifikate classic 12,00 16.03.18 1,00 2,33% 2,21 30,54 30,54 11,34 11,74
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC28MG
AMD Inc. Discount-Zertifikate classic 8,50 16.03.18 1,00 29,28% 0.00 0.00 0.00 8,30 8,50
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC28MF
AMD Inc. Discount-Zertifikate classic 10,50 16.03.18 1,00 12,65% 0.00 0.00 0.00 10,10 10,50
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WNJ
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 74,00 16.03.18 1,00 23,82% 0,24 3,01 3,01 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPX
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 75,00 21.12.18 1,00 25,07% 3,29 3,80 3,80 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPQ
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 65,00 21.09.18 1,00 33,42% 0,74 1,24 1,24 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T92
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 84,00 16.03.18 1,00 13,70% 0,44 5,52 5,52 83,61 83,63
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WM6
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 76,00 16.03.18 1,00 21,77% 0,25 3,09 3,09 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPL
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 70,00 15.06.18 1,00 28,16% 0,55 1,66 1,66 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAK
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 85,00 21.12.18 1,00 17,38% 6,17 7,14 7,14 80,04 80,06
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T99
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 84,00 21.09.18 1,00 16,84% 4,23 7,15 7,15 80,57 80,59
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAH
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 78,00 21.09.18 1,00 21,60% 2,67 4,49 4,49 75,95 75,97
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAC
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 68,00 21.09.18 1,00 30,57% 1,07 1,79 1,79 67,26 67,28
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAD
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 85,00 21.09.18 1,00 16,09% 4,54 7,68 7,68 81,29 81,31
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPG
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 76,00 15.06.18 1,00 22,39% 1,05 3,20 3,20 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WNU
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 75,00 15.06.18 1,00 23,33% 0,94 2,87 2,87 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WP2
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 65,00 21.12.18 1,00 33,95% 1,55 1,78 1,78 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WN3
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 78,00 15.06.18 1,00 20,55% 1,31 4,01 4,01 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAF
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 82,00 21.09.18 1,00 18,36% 3,65 6,16 6,16 79,09 79,11
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPN
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 60,00 21.09.18 1,00 38,33% 0,40 0,67 0,67 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPZ
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 70,00 21.12.18 1,00 29,41% 2,32 2,68 2,68 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T95
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 82,00 15.06.18 1,00 17,00% 1,95 6,00 6,00 80,41 80,43
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WN8
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 72,00 15.06.18 1,00 26,21% 0,69 2,08 2,08 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAG
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 88,00 21.09.18 1,00 14,01% 5,60 9,51 9,51 83,31 83,33
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPM
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 70,00 21.09.18 1,00 28,71% 1,33 2,23 2,23 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T90
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 80,00 16.03.18 1,00 17,72% 0,34 4,20 4,20 79,71 79,73
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WP3
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 60,00 21.12.18 1,00 38,70% 1,01 1,16 1,16 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T96
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 86,00 21.09.18 1,00 15,37% 4,87 8,24 8,24 81,99 82,01
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T93
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 85,00 16.03.18 1,00 12,71% 0,48 6,06 6,06 84,57 84,59
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPE
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 65,00 15.06.18 1,00 33,13% 0,31 0,93 0,93 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WNX
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 68,00 15.06.18 1,00 30,14% 0,44 1,34 1,34 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPP
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 75,00 21.09.18 1,00 24,22% 2,12 3,57 3,57 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T94
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 84,00 15.06.18 1,00 15,34% 2,39 7,38 7,38 82,02 82,04
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPA
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 74,00 15.06.18 1,00 24,29% 0,86 2,61 2,61 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPT
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 80,00 21.09.18 1,00 19,99% 3,19 5,37 5,37 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T91
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 82,00 16.03.18 1,00 15,69% 0,37 4,56 4,56 81,68 81,70
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAB
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 72,00 21.09.18 1,00 26,89% 1,62 2,72 2,72 70,83 70,85
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WP5
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 80,00 21.12.18 1,00 21,05% 4,56 5,27 5,27 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WNG
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 75,00 16.03.18 1,00 22,80% 0,25 3,13 3,13 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPJ
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 66,00 15.06.18 1,00 32,13% 0,35 1,06 1,06 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WNR
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 78,00 16.03.18 1,00 19,74% 0,28 3,50 3,50 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WNZ
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 80,00 15.06.18 1,00 18,75% 1,60 4,91 4,91 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAA
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 62,00 21.09.18 1,00 36,37% 0,55 0,92 0,92 61,64 61,66
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WNE
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 70,00 16.03.18 1,00 - 0,00 0,00 0,00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PGT
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 142,00 15.06.18 1,00 26,22% 0,30 0,90 0,90 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZQ
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 155,00 16.03.18 1,00 19,23% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PXF
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 164,00 16.03.18 1,00 14,61% 0,09 1,04 1,04 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1SH0
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 210,00 21.09.18 1,00 4,85% 5,10 8,64 26,25 182,57 182,59
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSH
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 88,00 15.06.18 1,00 54,14% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSW
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 190,00 21.09.18 1,00 7,92% 7,53 12,86 12,86 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QB6
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 176,00 16.03.18 1,00 8,52% 0,26 3,16 3,16 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SE97DC
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 110,00 16.03.18 1,00 42,68% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTU
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 195,00 21.12.18 1,00 8,05% 8,76 10,15 12,21 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC18XH
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 206,00 15.06.18 1,00 4,16% 4,34 13,68 40,80 183,89 183,91
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QB5
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 94,00 16.03.18 1,00 51,01% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZK
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 172,00 16.03.18 1,00 10,53% 0,19 2,29 2,29 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QQS
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 92,00 15.06.18 1,00 52,06% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SE97DJ
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 120,00 16.03.18 1,00 37,47% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZU
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 110,00 15.06.18 1,00 42,68% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PXD
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 168,00 16.03.18 1,00 12,56% 0,13 1,53 1,53 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTS
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 95,00 21.12.18 1,00 50,49% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZL
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 136,00 16.03.18 1,00 29,13% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1Z5T
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 202,00 15.06.18 1,00 4,46% 4,67 14,77 33,98 183,31 183,33
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1SH2
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 102,00 21.09.18 1,00 46,85% 0.00 0.00 0.00 101,98 102,00
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTA
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 105,00 21.12.18 1,00 45,33% 0,09 0,10 0,10 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PXK
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 95,00 16.03.18 1,00 50,49% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QCN
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 140,00 15.06.18 1,00 27,23% 0,25 0,76 0,76 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WS9
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 115,00 21.12.18 1,00 40,22% 0,25 0,29 0,29 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PGR
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 190,00 15.06.18 1,00 6,34% 5,72 18,27 18,27 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1TRQ
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 204,00 21.09.18 1,00 5,47% 5,79 9,84 21,63 181,37 181,39
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZ3
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 134,00 15.06.18 1,00 30,27% 0,15 0,45 0,45 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSU
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 110,00 21.09.18 1,00 42,72% 0,07 0,12 0,12 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QQN
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 148,00 16.03.18 1,00 22,87% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZT
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 114,00 16.03.18 1,00 40,59% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PXG
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 118,00 16.03.18 1,00 38,51% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTJ
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 155,00 21.12.18 1,00 21,14% 2,43 2,81 2,81 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QB4
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 146,00 16.03.18 1,00 23,92% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SE97DQ
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 105,00 15.06.18 1,00 45,28% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QQU
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 182,00 15.06.18 1,00 8,48% 3,63 11,36 11,36 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1S4Y
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 112,00 21.09.18 1,00 41,69% 0,09 0,15 0,15 111,88 111,90
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WS1
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 195,00 21.09.18 1,00 6,87% 7,38 12,60 15,65 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PGE
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 132,00 16.03.18 1,00 31,21% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1SH1
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 208,00 21.09.18 1,00 5,03% 5,30 8,98 24,65 182,22 182,24
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZ7
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 192,00 15.06.18 1,00 5,91% 6,28 20,18 20,38 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1S4Z
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 206,00 21.09.18 1,00 5,25% 5,54 9,39 23,12 181,81 181,83
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QQM
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 124,00 16.03.18 1,00 35,38% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTC
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 140,00 21.12.18 1,00 27,93% 1,24 1,43 1,43 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QB9
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 185,00 16.03.18 1,00 4,25% 0,69 8,74 8,74 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSQ
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 175,00 21.09.18 1,00 12,33% 4,02 6,80 6,80 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QB3
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 188,00 16.03.18 1,00 3,03% 1,03 13,30 13,30 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZR
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 175,00 16.03.18 1,00 9,02% 0,23 2,89 2,89 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTN
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 110,00 21.12.18 1,00 42,77% 0,16 0,19 0,19 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSK
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 165,00 21.09.18 1,00 16,14% 2,54 4,26 4,26 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1USE
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 205,00 21.12.18 1,00 6,38% 6,82 7,89 16,41 179,63 179,65
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC15PD
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 212,00 21.09.18 1,00 4,69% 4,92 8,34 27,91 182,87 182,89
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC18XL
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 215,00 21.12.18 1,00 5,26% 5,55 6,41 21,30 181,79 181,81
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QCK
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 158,00 15.06.18 1,00 18,33% 0,82 2,48 2,48 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTF
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 175,00 21.12.18 1,00 13,43% 5,34 6,17 6,17 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1S42
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 200,00 21.12.18 1,00 7,11% 7,65 8,86 14,18 178,23 178,25
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QCC
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 98,00 16.03.18 1,00 48,93% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
S
1 von 69 Seiten
1