Cap
Be­wert­ungs­tag
Max. Rendite p.a. in %
Discount in %
Filter zurücksetzen

7.387 Discount-Zertifikate

1 von 74 Seiten
1

7.387 Discount-Zertifikate

WKN
 • 1
 • 2
 • 3
Basiswert
 • 1
 • 2
 • 3
Produkt­typ
 • 1
 • 2
 • 3
Cap
 • 1
 • 2
 • 3
Be­wert­ungs­tag
 • 1
 • 2
 • 3
BV
 • 1
 • 2
 • 3
Discount
 • 1
 • 2
 • 3
Seit­wärts­ren­di­te in %
 • 1
 • 2
 • 3
Seit­wärts­ren­di­te p. a. in %
 • 1
 • 2
 • 3
Max. Ren­di­te p.a. in %
 • 1
 • 2
 • 3
Geld
 • 1
 • 2
 • 3
Brief
 • 1
 • 2
 • 3
SC92ZV
Aareal Bank AG Discount-Zertifikate classic 37,00 15.03.19 1,00 10,83% 3,90 3,86 3,86 35,55 35,61
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC91N6
Aareal Bank AG Discount-Zertifikate classic 39,00 21.06.19 1,00 12,58% 11,72 9,04 9,04 34,85 34,91
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC92ZU
Aareal Bank AG Discount-Zertifikate classic 41,00 15.03.19 1,00 6,92% 7,43 7,35 10,19 37,11 37,17
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC92ZT
Aareal Bank AG Discount-Zertifikate classic 39,00 15.03.19 1,00 8,42% 6,64 6,57 6,57 36,51 36,57
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC91N8
Aareal Bank AG Discount-Zertifikate classic 41,00 21.06.19 1,00 11,60% 13,12 10,12 12,41 35,24 35,30
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC91N7
Aareal Bank AG Discount-Zertifikate classic 37,00 21.06.19 1,00 14,26% 8,06 6,25 6,25 34,18 34,24
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAH
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 78,00 21.09.18 1,00 20,84% 2,56 4,88 4,88 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WN8
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 72,00 15.06.18 1,00 25,45% 0,53 2,03 2,03 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPT
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 80,00 21.09.18 1,00 19,18% 3,03 5,77 5,77 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAG
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 88,00 21.09.18 1,00 13,18% 5,50 10,60 10,60 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPP
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 75,00 21.09.18 1,00 23,47% 2,01 3,82 3,82 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WN3
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 78,00 15.06.18 1,00 19,67% 1,06 4,10 4,10 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T96
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 86,00 21.09.18 1,00 14,58% 4,79 9,20 9,20 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPA
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 74,00 15.06.18 1,00 23,51% 0,69 2,66 2,66 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T99
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 84,00 21.09.18 1,00 15,98% 4,06 7,78 7,78 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WP5
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 80,00 21.12.18 1,00 20,38% 4,59 5,77 5,77 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WNZ
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 80,00 15.06.18 1,00 17,79% 1,29 5,00 5,00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAC
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 68,00 21.09.18 1,00 29,93% 1,01 1,91 1,91 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WNX
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 68,00 15.06.18 1,00 29,46% 0,34 1,30 1,30 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC92YR
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 100,00 15.03.19 1,00 9,78% 10,84 10,71 15,19 86,66 86,68
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPZ
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 70,00 21.12.18 1,00 28,72% 2,22 2,78 2,78 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WP3
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 60,00 21.12.18 1,00 38,10% 0,89 1,12 1,12 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T94
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 84,00 15.06.18 1,00 14,22% 1,93 7,54 7,54 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAD
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 85,00 21.09.18 1,00 15,26% 4,41 8,46 8,46 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WP2
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 65,00 21.12.18 1,00 33,32% 1,47 1,84 1,84 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC92YS
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 105,00 15.03.19 1,00 7,88% 8,56 8,46 18,42 88,48 88,50
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAA
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 62,00 21.09.18 1,00 35,79% 0,50 0,95 0,95 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC91UG
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 95,00 21.06.19 1,00 14,24% 15,31 11,77 11,77 82,37 82,39
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC92YQ
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 95,00 15.03.19 1,00 12,05% 12,43 12,28 12,28 84,48 84,50
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC91UH
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 100,00 21.06.19 1,00 12,08% 13,74 10,58 14,10 84,45 84,47
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPE
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 65,00 15.06.18 1,00 32,50% 0,23 0,88 0,88 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAB
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 72,00 21.09.18 1,00 26,18% 1,52 2,88 2,88 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPQ
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 65,00 21.09.18 1,00 32,80% 0,68 1,29 1,29 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPX
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 75,00 21.12.18 1,00 24,41% 3,28 4,11 4,11 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPM
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 70,00 21.09.18 1,00 28,04% 1,26 2,38 2,38 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WNU
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 75,00 15.06.18 1,00 22,54% 0,78 3,00 3,00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPJ
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 66,00 15.06.18 1,00 31,48% 0,26 0,99 0,99 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAK
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 85,00 21.12.18 1,00 16,74% 6,26 7,89 7,89 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UAF
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 82,00 21.09.18 1,00 17,53% 3,50 6,68 6,68 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T95
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 82,00 15.06.18 1,00 15,97% 1,57 6,11 6,11 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPG
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 76,00 15.06.18 1,00 21,58% 0,88 3,37 3,37 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPL
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 70,00 15.06.18 1,00 27,45% 0,43 1,65 1,65 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC91UJ
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 105,00 21.06.19 1,00 10,25% 11,41 8,82 16,64 86,21 86,23
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WPN
S
Airbus Group SE Discount-Zertifikate classic 60,00 21.09.18 1,00 37,79% 0,38 0,73 0,73 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTQ
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 180,00 21.12.18 1,00 10,61% 6,06 7,63 7,63 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1TRL
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 108,00 21.09.18 1,00 43,12% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSM
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 95,00 21.09.18 1,00 49,97% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PXV
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 130,00 15.06.18 1,00 31,53% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WS0
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 160,00 21.09.18 1,00 17,11% 1,66 3,14 3,14 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WS4
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 145,00 21.09.18 1,00 24,12% 0,65 1,22 1,22 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZW
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 200,00 15.06.18 1,00 4,16% 4,34 17,51 43,19 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSJ
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 86,00 15.06.18 1,00 54,71% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QCL
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 184,00 15.06.18 1,00 6,73% 3,90 15,64 15,64 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTP
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 135,00 21.12.18 1,00 29,37% 0,67 0,84 0,84 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTG
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 170,00 21.12.18 1,00 13,93% 4,02 5,05 5,05 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QCH
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 198,00 15.06.18 1,00 4,29% 4,48 18,15 38,57 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PXW
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 194,00 15.06.18 1,00 4,70% 4,94 20,10 30,34 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PXX
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 148,00 15.06.18 1,00 22,20% 0,20 0,75 0,75 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QCP
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 98,00 15.06.18 1,00 48,39% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QCT
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 90,00 15.06.18 1,00 52,60% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1TRQ
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 204,00 21.09.18 1,00 4,78% 5,02 9,66 25,51 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZ5
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 120,00 15.06.18 1,00 36,80% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTS
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 95,00 21.12.18 1,00 49,97% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QCF
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 188,00 15.06.18 1,00 5,74% 5,04 20,56 20,56 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PGQ
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 102,00 15.06.18 1,00 46,28% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTM
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 165,00 21.12.18 1,00 15,82% 3,23 4,06 4,06 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZV
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 104,00 15.06.18 1,00 45,23% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSQ
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 175,00 21.09.18 1,00 11,09% 3,67 7,01 7,01 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QQS
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 92,00 15.06.18 1,00 51,55% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SE97DL
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 145,00 15.06.18 1,00 23,75% 0,15 0,58 0,58 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZ7
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 192,00 15.06.18 1,00 4,99% 5,26 21,50 26,76 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1S4Y
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 112,00 21.09.18 1,00 41,01% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QCN
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 140,00 15.06.18 1,00 26,30% 0,04 0,16 0,16 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PXR
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 95,00 15.06.18 1,00 49,97% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC92ZQ
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 205,00 15.03.19 1,00 6,26% 6,67 6,60 15,00 177,89 177,99
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSH
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 88,00 15.06.18 1,00 53,65% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SE97DP
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 115,00 15.06.18 1,00 39,43% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WST
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 105,00 21.09.18 1,00 44,70% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1T3M
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 162,00 21.09.18 1,00 16,23% 1,85 3,52 3,52 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QQT
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 154,00 15.06.18 1,00 19,18% 0,36 1,37 1,37 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSU
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 110,00 21.09.18 1,00 42,07% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QCE
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 164,00 15.06.18 1,00 14,36% 0,85 3,29 3,29 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSY
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 170,00 21.09.18 1,00 12,95% 2,85 5,43 5,43 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1SHY
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 172,00 21.09.18 1,00 12,18% 3,15 6,02 6,02 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PXQ
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 152,00 15.06.18 1,00 20,18% 0,29 1,11 1,11 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1UR9
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 178,00 21.09.18 1,00 10,08% 4,25 8,15 8,15 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PGR
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 190,00 15.06.18 1,00 5,33% 5,63 23,15 23,47 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1S42
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 200,00 21.12.18 1,00 6,21% 6,63 8,35 15,62 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSS
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 150,00 21.09.18 1,00 21,71% 0,91 1,72 1,72 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PGS
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 170,00 15.06.18 1,00 11,68% 1,37 5,32 5,32 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSL
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 180,00 21.09.18 1,00 9,44% 4,68 8,99 8,99 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0PGW
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 118,00 15.06.18 1,00 37,85% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SE97DN
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 125,00 15.06.18 1,00 34,17% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSX
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 90,00 21.09.18 1,00 52,60% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SE97DQ
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 105,00 15.06.18 1,00 44,70% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WTT
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 90,00 21.12.18 1,00 52,60% 0.00 0.00 0.00 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0QZ8
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 168,00 15.06.18 1,00 12,54% 1,17 4,52 4,52 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC0WSK
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 165,00 21.09.18 1,00 14,96% 2,19 4,15 4,15 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1Z5T
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 202,00 15.06.18 1,00 4,05% 4,22 17,02 48,09 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
SC1USA
S
Allianz SE Discount-Zertifikate classic 168,00 21.09.18 1,00 13,73% 2,56 4,88 4,88 - -
Direkt handeln
HANDELSPARTNER
S
1 von 74 Seiten
1